PN-EN 1176:2009
przegląd placu zabaw, kontrola placu zabaw, przeglądy placów zabaw, kontrole placów zabaw, inspekcja placu zabaw,
inspekcje placów zabaw, norma pn-en 1176, norma pn-en 1177,
place zabaw, plac zabaw, bezpieczny plac zabaw, bezpeiczeństwo na placu, książka placu zabaw,
Piotr Siwik, Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni, przeglądy Brzeg, przeglądy Wrocław, przeglądy opolskie, przeglądy dolnośląskie
© Inspekcja Placu Zabaw (Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni) 2014.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie wyłącznie za zgodą właściciela witryny.
Prawo budowlane
Upoważnia organy Nadzoru Budowlanego do sprawowania pieczy nad placami zabaw. Określa też częstotliwość z jaką kontrolowane mają być obiekty
budowlane, do jakich zaliczane są place zabaw (kontrola 5-letnia wykonywana przez
osoby posiadające uprawnienia budowlane).

Ustawa o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów
Upoważnia Państwową Inspekcję Handlową do kontrolowania zakładów produkcyjnych oraz importerów urządzeń placów zabaw.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach
Zobowiązuje organy administrujące placówkami oświatowymi do zakupu jedynie urządzeń placów zabaw, które spełniają wymogi
norm PN-EN 1176:2009 i PN-EN-1176:2009.


Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie.
Precyzuje odległości w jakich powinny być zlokalizowane place zabaw od innych obiektów budowlanych.* linki umieszczone na niniejszej stronie internetowej odnoszą się do aktualnych aktów prawnych znajdujących się
  w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
www.isap.sejm.gov.pl
PN-EN 1177:2009
Inspekcja Placu Zabaw
telefon: 602 781 713
fax: 77 543 26 02
email: biuro@inspekcja.org
Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni Piotr Siwik
ul. Jana Pawła II 17/4
49-300 Brzeg
www.zielonybrzeg.pl
Inspekcja Placu Zabaw
telefon: 602 781 713
fax: 77 543 26 02
email: biuro@inspekcja.org
Inne przepisy dotyczące placów zabaw