PN-EN 1176
przegląd placu zabaw, kontrola placu zabaw, przeglądy placów zabaw, kontrole placów zabaw, inspekcja placu zabaw,
inspekcje placów zabaw, norma pn-en 1176, norma pn-en 1177,
place zabaw, plac zabaw, bezpieczny plac zabaw, bezpeiczeństwo na placu, książka placu zabaw,
Piotr Siwik, Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni, przeglądy Brzeg, przeglądy Wrocław, przeglądy opolskie, przeglądy dolnośląskie
© Inspekcja Placu Zabaw (Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni) 2014.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie wyłącznie za zgodą właściciela witryny.
    Inspekcja Placu Zabaw działa w Polsce od 2010 roku i powstała w odpowiedzi na ogromną potrzebę podniesienia standardów konstruowania, budowy i
administracji placów zabaw.
     Jesteśmy niezależną jednostką kontrolującą stan techniczny i zgodność pojedynczych urządzeń oraz całych placów zabaw z aktualnie obowiązującymi
przepisami i zapisami norm z rodziny PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.
    Przez lata temat ten nie był objęty żadnymi regulacjami a uwarunkowania rynkowe lat 90-tych i brak jakiejkolwiek kontroli doprowadziły do ukształtowania
rynku pełnego patologii i nakierowanego na szybki zysk - bez względu na dobre praktyki wskazywane w wymienionych wyżej normach. Na szczęście od kilku
lat, dzięki co raz większej świadomości zarówno właścicieli jak i użytkowników obiektów, ich standard bezpieczeństwa sukcesywnie się poprawia. Spod
bloków osiedlowych, z parków i podwórzy szkolnych znikają szkaradne i toporne urządzenia konstruowane niegdyś w zakładach pracy przez ślusarzy i
spawaczy. Pomimo ich ówczesnego nieocenionego znaczenia dla rozwoju psycho-ruchowego dzieci powinny być one regularnie wymieniane na nowe
urządzenia zapewniające dostateczny stopień bezpieczeństwa użytkowania.
    Dzięki powszechnemu stosowaniu norm z rodziny PN-EN 1176 i PN-EN 1177 zmienia się obraz polskiego placu zabaw. Aby jednak stan taki
utrzymać i wciąż polepszać konieczne jest baczne kontrolowanie procesu produkcji, montażu, a potem użytkowania placu zabaw. Regularne przeglądy placów
zabaw pomagają zapewnić bezpieczeństwo dzieci na najwyższym poziomie.
    Przeglądy placów zabaw stanowią podstawowy i najbardziej wymagający element oferty Inspekcji Placów Zabaw. Posiadamy stosowną polisę OC
zabezpieczającą dodatkowo wykonywane przez nas czynności. Wierzymy, że pełen profesjonalizm i położenie maksymalnego nacisku na bezpieczeństwo
najmłodszych pozwalają nam zaoferować Państwu usługi na najwyższym europejskim poziomie.
PN-EN 1177
Inspekcja Placu Zabaw
telefon: 602 781 713
email: biuro@inspekcja.org
Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni Piotr Siwik
ul. Jana Pawła II 17/4
49-300 Brzeg
www.zielonybrzeg.pl
Inspekcja Placu Zabaw
telefon: 602 781 713
email: biuro@inspekcja.org
O nas
Zapraszam serdecznie,
mgr inż. Piotr Siwik
Główny Specjalista do Spraw Kontroli Placów Zabaw